Mga Mag-aaral na Pinili para sa All-State NYSSMA

mga piling mag-aaral

Binabati kita sa ating limang estudyante na napili para sa All-State NYSSMA performing assemble bilang All-state musician o mga kahalili!

Emily Brennan - Symphonic Band-B flat Clarinet

Gabriella Manfre - Alternate-Violin

Elizabeth Neofitos - Alternate-Bass Clarinet

Ava Pallone - Alternate-Cello

Charlotte Rosenberg - Alternate-Viola