Mga Kaganapan sa Paaralan

09
Oktubre
iskedyul7: 00 AM
| Plaindge High School

Columbus Day -- Sarado ang mga Paaralan

11
Oktubre
iskedyul7: 00 PM
| Plaindge High School

Academic Honor Society Induction

20
Oktubre
iskedyul2: 00 PM
| Plaindge High School

Pep Rally/Pag-uwi

26
Oktubre
iskedyul6: 00 PM
| Plaindge High School

Mga Kumperensya ng Magulang/Guro

Pangangasiwa ng Mataas na Paaralan

Lauren Iocco

Lauren Iocco

Punong-guro
Kevin Burgoyne

Kevin Burgoyne

Assistant Principal
Jennifer Vitale

Jennifer Vitale

Assistant Principal