Bilang bahagi ng misyon nito, ang pokus ng Plaindge School District ay gumamit ng iba't ibang makabagong teknolohiya na sumusuporta sa pag-aaral." Ang layuning ito ay nagtutulak sa ating mga mag-aaral, pamilya, guro, at administrator na tanggapin ang isang plano na naghahanda sa ating mga estudyante na maging kolehiyo at Handa sa karera. Ang aming plano ay tumitingin sa kabila ng tradisyonal na kahulugan ng silid-aralan at nakatuon sa paglikha ng mga kapaligiran sa pag-aaral na naghahanda sa aming mga mag-aaral na umunlad sa hinaharap na pandaigdigang lipunan.

Programa ng Mobile Device 1:1

Impormasyon sa Batas ng Bono ng Smart Schools

Ang Smart Schools Bond Act ay ipinasa ng mga botante sa isang statewide referendum na ginanap noong Martes, Nobyembre 4, 2014.

Pinahintulutan ng Smart Schools Bond Act ang pag-iisyu ng $2 bilyon para pondohan ang pinahusay na teknolohiyang pang-edukasyon at imprastraktura upang mapabuti ang pag-aaral at pagkakataon para sa mga mag-aaral sa buong Estado.

Ang Smart Schools Bond Act ay nangangailangan na ang mga distrito ng paaralan ay bumuo at tumanggap ng pag-apruba ng isang Smart Bond Investment Plan mula sa Smart Schools Review Board.

Ang Plaindge School District ay inilaan ng $1,693,869.

Anumang komentaryo, mungkahi, o feedback, mangyaring mag-email: glevaillant@plainedgeschools.org

Mga Pangunahing Paniniwala para sa Teknolohiyang Pang-edukasyon:

  • Ang pakikipag-ugnayan at pag-aaral ay tumaas sa paggamit ng teknolohiya.
  • Sinusuportahan ng teknolohiya ang pagkakaiba-iba ng pag-aaral.
  • Ang aktibong pakikilahok at mga kontribusyon sa proseso ng pagkatuto ay tumataas sa paggamit ng teknolohiya.
  • Ang mga karanasan sa pag-aaral na batay sa proyekto at pagtatanong ay pinahusay sa paggamit ng teknolohiya.
  • Ang mga kasanayan sa teknolohiya ay pinakamahusay na natutunan sa konteksto sa pamamagitan ng pag-aaral batay sa proyekto at pagtatanong.
  • Sinusuportahan ng teknolohiya ang mas malawak na mga pagkakataon sa pakikipagtulungan sa lokal at sa buong mundo.
  • Ang komunikasyon at pakikipagtulungan sa ika-21 siglo ay nangangailangan ng katatasan sa paggamit ng teknolohiya.

Impormasyon sa Batas ng Bono ng Smart Schools