Si Peter Porrazzo ay sumali sa Plained School District noong Marso ng 2011. Siya ay nagdadala ng higit sa 25 taon ng karanasan sa pananalapi sa parehong Public Accounting at Pribadong Industriya sa Plainedge.

Nakatanggap si G. Porrazzo ng Bachelor's Degree sa Accounting mula sa Hofstra University, Master's Degree sa Education mula sa LIU Post at isang Advanced Graduate Certificate sa Human Resource Studies mula sa State University sa Stony Brook. Isa rin siyang lisensyadong CPA ng Estado ng New York.

Ang Business Office ay responsable para sa pang-araw-araw na pamamahala ng badyet na inaprubahan ng komunidad at ang paghahanda ng badyet bawat taon. Dagdag pa rito, ang mga indibidwal sa opisina ng negosyo ay may pananagutan sa pamamahala ng mga pananalapi ng Distrito, pagbili, mga account na dapat bayaran, mga benepisyo ng empleyado, mga fixed asset at payroll.