Buod ng Saklaw ng Mga Benepisyo

Sertipikasyon ng Guro

Impormasyon sa Sertipikasyon ng Guro ng Estado ng New York
NYSED TEACH: http://www.highered.nysed.gov/tcert

Regional Certification Office
Nassau BOCES Administrative Center
71 Clinton Road
Garden City, NY 11530

Contact:
Mary Guerriero
telepono: 516-396-2368
fax: 516-396-2516

Mga Mapaggagamitan ng trabaho

Mag-apply sa Via OLAS
Kung ikaw ay kasalukuyang naghahanap ng trabaho, hinihiling namin na ang lahat ng mga aplikante ay magparehistro at isumite ang kanilang mga resume online sa olasjobs.org/longislan