Departamento ng Paggabay sa Mataas na Paaralan

Narito ang aming departamento ng paggabay upang pangasiwaan ang pag-unlad ng akademiko, panlipunan, emosyonal, at post-secondary na pag-unlad ng isang mag-aaral. Ang bawat estudyante ay bibigyan ng tagapayo sa loob ng apat na taon. Sa panahong iyon, hinahangad ng mga tagapayo na magkaroon ng kaugnayan sa kanilang mga tagapayo at tulungan sila sa mga isyung pang-akademiko at personal. Bilang tagapagtaguyod ng mag-aaral, narito kami upang tulungan ang mga mag-aaral na makakuha ng mga kinakailangang serbisyo habang hinihikayat sila na kumuha ng mga mapanghamong kurso at programa upang mapaunlad ang kanilang potensyal.

Bukod pa rito, pinangangasiwaan ng mga tagapayo ang pag-unlad ng estudyante sa mataas na paaralan sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga marka ng report card at sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga kinakailangan sa pagtatapos. Bawat taon, sinusuri din ng mga tagapayo ang mga kahilingan sa kurso upang matiyak na ang mga mag-aaral ay kasalukuyang may mga kinakailangan sa pagtatapos at ang mga kurso ay angkop para sa mga plano ng mga mag-aaral pagkatapos ng mataas na paaralan.

Ang isa pang pangunahing tungkulin ng aming tanggapan ay ang proseso ng pagpaplano sa kolehiyo. Simula sa ika-9 na baitang nakikipagtulungan kami sa mga mag-aaral upang talakayin ang lahat mula sa pagsali sa paaralan hanggang sa pagtatakda ng layunin hanggang sa paghahanda para sa kolehiyo. Sa buong karera ng mga mag-aaral sa high school, nakatuon kami sa iba't ibang mga programa sa pamamagitan ng mga workshop at mga kaganapan sa gabi para sa pagpaplano pagkatapos ng sekondarya.

Umaasa kami na ang website na ito ay nagbibigay ng mga sagot sa ilan sa iyong mga tanong at mga detalye ng ilan sa mga handog na ibinibigay namin sa iyo at sa iyong mga anak. Gayunpaman, hinihikayat namin ang mga mag-aaral at mga magulang na makipag-ugnayan sa amin upang sagutin ang anumang mga tanong na maaaring lumabas. Bilang isang pangkat, narito kami upang magtrabaho patungo sa tagumpay ng mag-aaral.

Middle School Guidance Department

Ang middle school ay isang kapana-panabik, ngunit mapaghamong panahon para sa mga mag-aaral at kanilang mga magulang. Sa yugtong ito mula sa pagkabata hanggang sa pagdadalaga, ang mga mag-aaral sa gitnang paaralan ay nailalarawan sa pamamagitan ng pangangailangang galugarin ang iba't ibang mga interes, na nagkokonekta sa kanilang pag-aaral sa silid-aralan sa praktikal na aplikasyon nito sa buhay at trabaho. Ang mga mag-aaral ay naghahanap ng kanilang sariling natatanging pagkakakilanlan at nagsimulang bumaling nang mas madalas sa mga kapantay kaysa sa mga magulang para sa mga ideya at paninindigan. Malaki ang pag-asa sa mga kaibigan upang magbigay ng kaginhawahan, pag-unawa at pag-apruba.

Sa pamamagitan ng isang komprehensibong programa sa pagpapayo sa paaralan para sa pagpapaunlad, ang mga tagapayo ay nagtatrabaho bilang isang pangkat kasama ang mga kawani ng paaralan, mga magulang at komunidad. Ang mga tagapayo ay lumikha ng isang mapagmalasakit, matulungin na klima at kapaligiran kung saan ang mga kabataang kabataan ay makakamit ang tagumpay sa akademya. Pinapahusay ng mga tagapayo sa gitnang paaralan ang proseso ng pag-aaral at itinataguyod ang tagumpay sa akademiko. Ang mga programa sa pagpapayo sa paaralan ay mahalaga para sa mga mag-aaral upang makamit ang pinakamainam na personal na paglaki, makakuha ng mga positibong kasanayan at pagpapahalaga sa lipunan, magtakda ng naaangkop na mga layunin sa karera at mapagtanto ang buong potensyal na pang-akademiko. Ang layunin ng aming programa ay tulungan ang aming mga mag-aaral na maging produktibo, nag-aambag na mga miyembro ng komunidad ng mundo.