Ang Plaindge School District ay nagpapatakbo ng isa sa mga pinakakomprehensibong programa ng espesyal na edukasyon sa New York na naglilingkod sa mahigit 400 estudyanteng may mga kapansanan.

Ang Plaindge ay may komprehensibong programa sa espesyal na edukasyon na may mainit, nakakapagpalaki at pabago-bagong kapaligiran. Tinitiyak ng aming mga patakaran at pamamaraan na ang karapatan ng mga mag-aaral sa isang "libre at naaangkop na pampublikong edukasyon sa pinakamababang paghihigpit na kapaligiran" ay magagamit para sa lahat ng mga mag-aaral na may kapansanan mula sa edad na tatlo hanggang dalawampu't isa.

Ang mga guro at kawani ng Plainedge ay nakatuon sa pagpapanatili ng isang antas ng kahusayan at outreach upang matiyak na ang bawat estudyanteng may kapansanan ay tumatanggap ng espesyal na pagtuturo at mga kaugnay na serbisyo.

Ang part-time at full-time na mga espesyal na serbisyo sa ed ay iniangkop sa mga pangangailangan ng bawat mag-aaral. Ang mga guro ng espesyal na edukasyon ay nakikipagtulungan sa mga guro ng pangkalahatang edukasyon upang makamit ang isang kapaligiran sa pag-aaral na may pinakamababang mga paghihigpit.

Para sa mga mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang suporta, nagbibigay kami ng isang in-district Life Skills Program upang makamit nila ang pinakamataas na antas ng kalayaan at makuha ang mga kasanayang kinakailangan upang maging matagumpay na mga indibidwal at habang-buhay na mag-aaral.

Hangga't maaari, tinuturuan ng Plainedge ang kanilang mga estudyante sa loob ng Distrito. Sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga mag-aaral sa distrito, ang mga estudyanteng may kapansanan ay nagpapanatili ng mga kaibigan sa kapitbahayan at nakikilahok sa pang-araw-araw na buhay sa paaralan tulad ng sports, chorus, musika at sining.

Ang mga patakaran at pamamaraan ng Departamento ng Espesyal na Edukasyon ng Plainedge ay pinangangasiwaan ng Lupon ng Edukasyon at kinokontrol ng mga batas ng Estado at Pederal ng New York.

Committee on Preschool Special Education (CPSE)

Committee on Preschool Special Education (CPSE) Alinsunod sa PL 99-457 at Seksyon 4410 ng Educational Law, ang mga distrito ng paaralan ay may pananagutan sa paglilingkod sa mga batang 3 at 4 na taong gulang na may mga kapansanan. Kung pinaghihinalaan mo na ang iyong anak ay may kapansanan o ni-refer ng iyong doktor o isang propesyonal sa preschool, mangyaring tumawag sa 516-992-7480.

Ang Plaindge School District ay nag-aalok ng matatag na continuum ng mga serbisyo sa espesyal na edukasyon upang matugunan ang mga indibidwal na pangangailangan ng bawat mag-aaral. Kasama sa mga serbisyong ito ang:

 • Resource Room
 • Tagapayo na Guro
 • Pinagsanib na Co-Teaching
 • Espesyal na Klase - Regents Track
 • Espesyal na Klase – Track ng Kredensyal sa Pagsisimula ng Mga Kasanayan at Achievement
   
 • Mga Kaugnay na Serbisyo:
  • Speech & Language Therapy
  • Occupational Therapy
  • Pisikal na therapy
  • Pagpapayo
  • Pagpapayo at Pagsasanay ng Magulang
  • Itinerant Vision Services
  • Itinerant Hearing Services
  • Mga Serbisyo sa Pamamagitan ng Pag-uugali