Tanggapan ng Superintendente

Edward A. Salina, Jr., Ed.D.

Edward A. Salina, Jr., Ed.D.

Tagapangasiwa ng mga Paaralan

Tanggapan ng Human Resources at Instructional Technology

Opisina ng Negosyo at Pangangasiwa

Peter Porrazzo

Peter Porrazzo

Assistant Superintendente para sa Negosyo at Pangangasiwa

Tanggapan ng Kurikulum at Pagtuturo

Dr. Lisa DePaola

Dr. Lisa DePaola

Katulong na Superintendente para sa Kurikulum at Pagtuturo
Catherine Honeyman

Catherine Honeyman

Katulong na Superintendente para sa Kurikulum at Pagtuturo
Samantha Cartusciello

Samantha Cartusciello

Curriculum Associate para sa Math, Science, Technology & Research K-12
Ananina Kletzkin

Ananina Kletzkin

Curriculum Associate for Humanities K-12

Tanggapan ng Espesyal na Edukasyon

Bridget Murphy

Bridget Murphy

Direktor ng Espesyal na Edukasyon
Nicole Duffy

Nicole Duffy

Katulong na Direktor ng Espesyal na Edukasyon

Kalusugan, Edukasyong Pisikal at Athletics

TJ Burke

TJ Burke

Direktor ng Health Physical Education at Athletics

Tanggapan ng Paggabay at Mga Serbisyo sa Pagsuporta sa Mag-aaral

Verdel Jones

Verdel Jones

Direktor ng Mga Serbisyo sa Paggabay at Suporta

Pasilidad

Brett Prochazka

Brett Prochazka

Direktor ng Pasilidad