Ang Plainedge Teacher Center ay matatagpuan sa Plainedge Middle School at tinatanggap ang lahat ng miyembro ng pamilya Plainedge na gamitin ang mga mapagkukunan nito. Ang Lupon ng Patakaran sa Sentro ng Guro ng Plainedge ay binubuo ng mga guro sa elementarya, guro sa sekondarya, katulong sa pagtuturo, mga administrador, at mga magulang mula sa Distrito ng Paaralang Plainedge. Bilang karagdagan, ang mga kinatawan mula sa Maria Regina Catholic School, YES Community Counseling Center, at Molloy College ay naglilingkod din sa Policy Board. Sama-sama kaming nagdadala ng magkakaibang hanay ng kadalubhasaan sa talahanayan. Kami ay nagtutulungan upang mapabuti ang pagganap ng guro at tagumpay ng mag-aaral sa Plaindge School District.

Plaindge Teacher Center
Plaindge Middle School
200 Stewart Avenue
Bethpage, NY 11714

(516) 992-7473

Direktor:
Deborah Fallon
deborah.fallon@plaindgeschools.org

Mga Alok ng Kurso/Workshop

  • Ang pagpaparehistro para sa lahat ng mga kurso at workshop ay makukuha sa My Learning Plan para sa mga miyembro ng kawani ng distrito gamit ang link na Catalog ng Distrito!
  • Ang pagpaparehistro para sa mga kursong NYSUT ELT ay nagaganap sa My Learning Plan, sa ilalim ng tab na NYSUT.