2023-2024 Universal Pre-Kindergarten

Ang Plaindge Universal Pre-Kindergarten Program (UPK) ay isang libreng buong araw na programa para sa 102 mag-aaral, na pinondohan ng grant mula sa New York State. Ang pagpapatuloy ng programa bawat taon ay ganap na nakadepende sa pagpopondo mula sa Federal Government at/o New York State.

2023-2024 Pagpaparehistro sa Kindergarten 

 

2023-2024 Pagpaparehistro ng Bagong Mag-aaral

I-click ang link sa itaas para i-download ang mga dokumentong nauugnay sa pagpaparehistro ng bagong estudyante.