Para sa higit pa tungkol sa Plaindge Library Media Program, pakitingnan ang mga sumusunod na website ng library center:

 

Plaindge Library Media Program

Eastplain: https://bit.ly/eastplainlibrary

Schwarting: https://bit.ly/schwartinglibrary

Kanluran: https://sites.google.com/plainedgeschools.org/westlibrary/

Manatiling nakatutok para sa Middle School at High School library media links 

Ang impormasyon tungkol sa aming mga koleksyon ng libro, mga digital na mapagkukunan, kurikulum, mga iskedyul, mga kaganapan, at iba pang mga pagkukusa sa aklatan ay matatagpuan sa website ng indibidwal na aklatan ng bawat paaralan.