Congratulations kay Aleeza Mughal

Congratulations kay Aleeza Mughal

Binabati kita kay Aleeza Mughal (klase ng 2023) na ang pananaliksik ay na-publish lamang sa Journal of Secondary Psychological Studies. Gamit ang Python coding, nagsagawa siya ng natural na pagpoproseso ng mga tweet sa wika upang tuklasin ang mga saloobin ng mga indibidwal sa dentistry na natuklasan na ang mga indibidwal ay may pagkabalisa sa mga pamamaraan ng ngipin kasama ang mataas na gastos. Mula roon ay ginamit niya ang access ng paaralan sa Roper iPoll database upang bumuo ng isang regression-model na pag-aaral sa papel ng insurance coverage sa mga gastos. #weareplainedge #plaindgepride #plaindgeproud