Plaindge High School Fall Sports 2023 Tryouts

Plaindge High School Fall Sports 2023 Tryouts

 Plaindge High School Fall Sports 2023 Tryouts 

* Tandaan: 

  1. Dapat i-clear ng nars upang subukan. Lahat ng form (pisikal ng kalusugan, pahintulot ng magulang, at pagitan ng kalusugan) sa ParentSquare (bagong elektronikong plataporma para sa komunikasyon ng distrito) ay dapat na nakumpleto para makita ng nars.  
  2. Subukan ang impormasyon para sa unang dalawang araw sa ibaba. Ang mga coach ay magbibigay ng mga oras para sa natitirang bahagi ng linggo sa unang araw. Ang mga pagsasanay ay magiging 6 na araw sa isang linggo at lahat ay inaasahang dadalo sa bawat sesyon.  

 

putbol

LINGGO 8/20 8:00 am PHS Gym - Mga helmet

Lunes 8/21 8am Mga helmet 

Coach: Rob Shaver robert.shaver@plaindgeschools.org

 

Boys Varsity at JV Soccer

Lunes 8/28 9-11:30am Sa field ng PHS Stadium

Tuesday 8/29 9-11:30am 

Coach: Jason Cinelli elway7J@aol.com

 

Varsity ng mga Babae at JV Soccer

Lunes 8/28 7:30 - 9:30 am sa field ng PHS Stadium

Martes 8/29 7:30 - 9:30 am sa field ng PHS Stadium

Coach: Mike Vitale michael.vitale@plaindgeschools.org

 

Boys Varsity Volleyball

Lunes 8/28 3-5 pm PHS Gym

Martes 8/29 3-5 pm PHS Gym

Coach: Joe Como joseph.como@plaindgeschools.org

 

Varsity ng Babae at JV Volleyball 

Lunes 8/28 8-10 am PHS Gym

Martes 8/29 8-10 am PHS Gym 

Tagapagturo: Colin Fratrik colin.fratrik@plaindgeschools.org

 

Varsity Cross Country 

Lunes 8/28 9:00 - 10:30 am Magkita sa PHS Track

Martes 8/29 9:00 - 10:30 am Magkita sa PHS Track 

Coach: Joe Ancona anconalax@gmail.com

 

Varsity Tennis ng mga babae 

Lunes 8/28 9-11 am PHS Tennis Courts

Martes 8/29 9-11 am PHS Tennis Courts

Coach: Justin Ayoub justinlayoub@gmail.com
 

Varsity Golf

Lunes 8/28 11 am bus papuntang driving range - magkita sa labas ng gym w/golf clubs

Martes 8/29 oras tbd bus sa saklaw o kurso

Coach: Brian Connors brian.connors@plaindgeschools.org

 

Varsity Cheerleading

Lunes 8/28 - 3:30- 5:30 pm BMAC

Martes 8/29 - 3:30 - 5:30 pm BMAC

Pagpupulong ng Magulang 8/31 - 7 pm BMAC

Coach: Marie Esposito marie.esposito21@gmail.com

 

JV Cheerleading 

Lunes 8/28 - 3:30- 5:30 pm BMAC

Martes 8/29 - 3:30 - 5:30 pm BMAC

Pagpupulong ng Magulang 8/31 - 7 pm BMAC

Coach: Alexa DiGristina alexa.digristina@gmail.com

 

Varsity Kickline-Practice (Naganap na ang mga pagsubok noong Hunyo)

Lunes 8/21 - 3:30 - 5:30 pm sa Plainedge HS Cafeteria 

Martes 8/22- 3:30 - 5:30 pm sa Plainedge HS Cafeteria

Coach: Brenna Venth brenna.venth@plaindgeschools.org