Ang Plaindge School District ay nakatuon sa pagbibigay sa lahat ng mga mag-aaral ng pinakamahusay na posibleng edukasyon na naghahanda sa mga mag-aaral para sa paglalagay sa kolehiyo at karera. Simula sa ating mga elementarya, ang mga mag-aaral ay nahuhulog sa ELA at mga programa sa matematika na lumilikha ng matibay na pundasyon na nagpapahintulot sa ating mga anak na umakyat sa mataas na taas sa hinaharap na mga grado. Ang mga mag-aaral ay nakalantad sa mga yunit ng STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) noong kindergarten sa pamamagitan ng paggamit ng mga robot, coding project at paggamit ng mga iPad.

Ang aming K-12 continuum ay kinabibilangan ng programming upang matugunan ang mga pangangailangan ng lahat ng mga mag-aaral, maging ito man ay mga espesyal na klase sa sining, musika o computer science, hanggang sa culinary arts at carpentry hanggang sa mga klase sa life skills at inclusive settings. Ang mga kasanayan sa 21st Century tulad ng kritikal na pag-iisip, paglutas ng problema at pakikipagtulungan ay naka-embed sa lahat ng aming mga programa sa lahat ng mga disiplina. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aming mga programa, mangyaring tiyaking mag-click sa mga link sa pahinang ito.